Main menu:


Červený Dvůr

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr je zařízení specializované na střednědobou ústavní léčbu závislostí na návykových látkách a patologického hráčství. Byla založena v roce 1966. V současnosti je kapacita léčebny 103 lůžek, ročně absolvuje terapeutický program v léčebně 550 až 750 pacientů. K podrobnějšímu procházení našimi stránkami použijte prosím nabídku vlevo.

Archiv rubriky 'Vzdělávání'

Vzdělávání pacientů léčebny

Terapeutický program léčebny je dlouhodobě doplňován vzdělávacími programy, které mají zvýšit šanci na uplatnění pacientů na pracovním trhu po léčbě.   Programy zajišťuje českobudějovická společnost Attavena.

Spolupráce s Attavenou pokračuje

PL Červený Dvůr nadále pokračuje v úspěšné spolupráci s českobudějovickou o.p.s. Attavenou na projektu, jehož cílem je zvýšit šance pacientů léčebny na uplatnění na pracovním trhu po léčbě. Bližší informace zde nebo na stránkách http://vozataj2.webnode.cz/.

3. červenodvorská minikonference

Ve středu 21. září 2011 proběhla třetí červenodvorská minikonference na drogová témata. Na programu byla přednáška prim. MUDr. Dvořáčka – Opioidy, MUDr. Šebeše, CSc. – Hepatitidy u závislých, Mgr. Vlčkové – KBT a možnosti jejího využití v PL ČD a Mgr. Smíška – Psychické důsledky závislostí na nealkoholových drogách. Akce byla registrována u České lékařské komory, České asociace adiktologů, České asociace sester, […]

2. červenodvorská minikonference

Ve středu 25. května 2011 proběhla druhá červenodvorská minikonference na drogová témata. Na programu byla přednáška MUDr. Zimmelové Halucinogeny, Mgr. Kozáka Benzodiazepiny, paní Valvodové Ošetřovatelský proces v PL ČD a MUDr. Kuklové Závislost a úzkostné poruchy. Akce byla registrována u České lékařské komory, České asociace adiktologů, České asociace sester, Asociace klinických psychologů a Asociace pracovníků v sociálních službách. Termíny dalších minikonferencí: 21. 9. 2011 a 8. 12. 2011. […]

1. červenodvorská minikonference

Ve čtvrtek 10. března 2011 proběhla první červenodvorská minikonference na drogová témata. Na programu byla přednáška MUDr. Kuklové Rodina a závislost, Mgr. Smíška Psychické důsledky závislosti na alkoholu, paní Šidlové a Zavadilové Specifika práce sester v PL Červený Dvůr a MUDr. Dvořáčka Mozek a závislost. Akce byla registrována u České lékařské komory, České asociace adiktologů, České asociace sester, Asociace klinických psychologů a Asociace pracovníků […]