Main menu:


Červený Dvůr

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr je zařízení specializované na střednědobou ústavní léčbu závislostí na návykových látkách a patologického hráčství. Byla založena v roce 1966. V současnosti je kapacita léčebny 103 lůžek, ročně absolvuje terapeutický program v léčebně 550 až 750 pacientů. K podrobnějšímu procházení našimi stránkami použijte prosím nabídku vlevo.

Poslední komentáře

Vzdělávání pacientů léčebny

Terapeutický program léčebny je dlouhodobě doplňován vzdělávacími programy, které mají zvýšit šanci na uplatnění pacientů na pracovním trhu po léčbě.

vf_3

 

Programy zajišťuje českobudějovická společnost Attavena.

Českobudějovická společnost Attavena doplňuje terapeutický proces v Červeném Dvoře vzděláváním všech klientů, kteří o tuto službu projeví zájem. Attavena organizuje dlouhodobý počítačový kurz, dlouhodobý kurz tzv. Virtuální firmy (oba jsou plánované na 2 měsíce), krátkodobý kurz orientace na trhu práce, jednorázové přednášky s odborníky (témata: řeč těla, osobní finance a dluhová problematika, nezaměstnanost, jak přežít změnu, přednáška s vizážistkou apod.), dále poskytuje bezplatné právní konzultace s odborníkem a bilanční diagnostiku, což je psychologické poradenství vedoucí k další profesní orientaci.

Úspěšní absolventi počítačových kurzů a Virtuálních firem dokládají své znalosti závěrečným testem a odnášejí si rekvalifikační osvědčení dle akreditace MŠMT, úspěšní absolventi kurzů orientace na trhu práce odcházejí z aktivity poučeni o tom, jak si najít vhodnou práci, vyzbrojeni radami pro úspěšné absolvování přijímacího pohovoru a vyladěným životopisem.

Kurzy probíhají pravidelně ve dnech pondělí, čtvrtek, pátek, přednášky a další aktivity pak dle časových možností léčebny. Dlouhodobé kurzy jsou na sebe navázané – jakmile jeden skončí, následuje další.  Zájemci o jakoukoli ze zmíněných aktivit se mohou hlásit v kanceláři sociálních pracovnic.

Attavena tímto souborem aktivit navazuje na dřívější úspěšné projekty realizované v léčebně v předchozích 5 letech, které ukazují, že vzdělávání klientů a jejich profesní příprava může výrazně ulehčit náročný odchod z léčebny zpátky do života bez závislostí. Ucelený balík aktivit poskytuje vzdělávání, právní pomoc a profesní orientaci, ale hlavně pomáhá klientům zvýšit své často poničené sebevědomí.Napište komentář