Main menu:


Červený Dvůr

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr je zařízení specializované na střednědobou ústavní léčbu závislostí na návykových látkách a patologického hráčství. Byla založena v roce 1966. V současnosti je kapacita léčebny 103 lůžek, ročně absolvuje terapeutický program v léčebně 550 až 750 pacientů. K podrobnějšímu procházení našimi stránkami použijte prosím nabídku vlevo.

Poslední komentáře

Léčebna obdržela certifikáty ministerstva zdravotnictví „Spokojený pacient“

Na podkladě výsledků sledování Kvality péče očima pacientů udělilo Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 16. ledna 2012 zařízením s nadstandardními výsledky v tomto projektu certifikáty „Spokojený pacient“. Certifikáty byly udělovány ve třech oblastech – lůžkové zdravotnické zařízení, lékaři a sestry. Dovolujeme si oznámit, že Červený Dvůr obdržel certifikáty ve všech třech oblastech stejně jako v předchozím roce.

Prim. MUDr. Jiří Dvořáček

Certifikát Spokojený pacient - lůžková zařízení Certifikát Spokojený pacient - lékaři Certifikát Spokojený pacient - sestryKomentáře

Komentář Bc. František SLAMKA
Vloženo: 26. 1. 2012, 13.29

Vážení pán primár, riaditeľ, milí terapeuti, milí klienti Červeného Dvora, priatelia liečebne.

S potešením som si prečítal správu o udelení certifikátov resp. ich obhájenie, ktoré boli liečebne udelené Ministerstvem zdravotníctvi v projekte “Spokojený pacient” vo všetkých troch oblastiach „lůžkové zdravotnické zařízení, lékaři a sestry“.

Úprimne, s obdivom, veľmi srdečne Vám blahoželám k dosiahnutiu ocenení, ktoré sú profesionálnym a morálnym ocenením Vašej práce, Vášho životného poslania. Len s týmito atribútmi je možné dosahovať nadštandardné výsledky, ktoré dokážu oceniť samotní pacienti.

Tieto opakovane dosiahnuté výsledky dokumentujú skutočnosť, že je viacej takých pacientov, ktorí v liečebnom a psychoterapeutickom procese pochopili, že Červený Dvůr a jeho odborný tím, im bezpečne ukáže cestu k trvalej a dôslednej abstinencie. Teší ma, že väčšina pacientov chápe zmysluplnosť a poslanie liečebne.

Želám celému odbornému tímu, aby Vás po celý rok 2012 sprevádzalo pevné zdravie, nadšenie a  nekonečná trpezlivosť, vo Vašom „ľudský zmysluplnom“ poslaní. Vaša snaha a odvaha, zvládnuť aj tých “rebelujúcich pacientov” je úžasná. Verím, že počas celého roka 2012 bude viac takých pacientov, ktorí prispejú ku skutočnosti, že „ Kvalita péče očima pacientů“ bude úspešne viesť k efektivite liečebného procesu, v ktorom nájde väčšina pacientov perspektívu spokojného života.

S pozdravom a úctou

Bc. František SLAMKA, patrón skupiny na oddelení „C“ a
Osobnosť Červeného Dvora.

Napište komentář