Main menu:


Červený Dvůr

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr je zařízení specializované na střednědobou ústavní léčbu závislostí na návykových látkách a patologického hráčství. Byla založena v roce 1966. V současnosti je kapacita léčebny 103 lůžek, ročně absolvuje terapeutický program v léčebně 550 až 750 pacientů. K podrobnějšímu procházení našimi stránkami použijte prosím nabídku vlevo.

Poslední komentáře

Po roční pauze Železný adiktolog – letos v Červeném Dvoře

V letošním roce dne 28. července 2018 bude zámecký areál PL Červený Dvůr dějištěm triatlonového závodu Železný adiktolog. Za založením této unikátní akce stojí ředitel organizace PREVENT 99 z. ú. Michal Němec a jeho tým. Prvních pět ročníků organizovali lidé z Preventu sami, letošní ročník bude výsledkem spolupráce několika adiktologických organizací.

Přečíst celé »

Kniha o Červeném Dvoře

V prosinci 2017 byla vydána pěkná kniha o našem zámku, parku i léčebně Proměny zámku a parku Červený Dvůr. Knihu vydal Národní památkový ústav v Českých Budějovicích, editorkou byla paní Mgr. Kateřina Cichrová.

Úspěšná akreditace SAK

Dne 10. 4. 2017 proběhlo v Červeném Dvoře akreditační šetření Spojené akreditační komise s úspěšným výsledkem: léčebna naplňuje všechny požadavky minimálních standardů řízení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče a získala tak akreditaci SAK na další 3 roky.

dr. Jiří Dvořáček

Rozšířené léčebné možnosti

Otevřením nového oddělení 3D (které nahradilo původní detox) si Červený Dvůr rozšířil terapeutické možnosti.

Dosud byl jediným nabízeným programem několikaměsíční (3 – 6 měsíců) strukturovaný odvykací program, který se odehrával v komunitním prostředí a ve kterém všichni pacienti procházeli stejnými fázemi a stejnou programovou skladbou. Považujeme nadále tento typ léčby pro mnohé pacienty za velmi výhodný a obecně působení lidské skupiny ve skupinové a komunitní terapii za velmi efektivní, ale nabízíme nyní i program všem těm pacientům, kteří z různých důvodů mají odlišné možnosti a potřeby. Naše současné programy ukazuje tento obrázek:

Přijdete-li na léčení do Červeného Dvora, půjdete nejprve na oddělení 3D (podrobnější informace a další fotografie najdete na těchto webových stránkách) a zde – kromě základní stabilizace a detoxikace – budete s týmem intenzivně plánovat, který typ péče bude pro Vás nejlepší. Budeme chtít, abyste to byli Vy, kdo vezme na sebe zodpovědnost za rozhodnutí o dalším terapeutickém plánu (počítejte ale s tím, že když tým bude mít jiné doporučení, řekne Vám ho) a abyste toto vědomí zodpovědnosti za sebe si nesli po celou dobu léčby a pak i v životě.

  

V ideálním případě budete poté pokračovat v některé z našich komunit (oddělení A, B nebo C). Shledáme-li společně, že máte jiné možnosti a potřeby, budete pokračovat na 3D nebo se připravíte na pokračování léčby v některé z ambulancí ve Vašem bydlišti, v doléčovacém centru, stacionáři, terapeutické komunitě atd.

Nemějte tudíž obavy před zahájením léčby u nás – na podobu léčby budete mít vliv. Další informace najdete v části Léčba v textu “Léčba v Červeném Dvoře – úvodní informace“.

Budete-li mít jakékoli dotazy, nebojte se nás zeptat – ideálně e-mailem (viz kontakty).

prim. dr. J. Dvořáček

Cena za nejlepší adiktologický počin roku 2016

Dne 8. 12. 2016 převzal MUDr. Jiří Dvořáček cenu Kiron za nejlepší adiktologický počin roku 2016. Cenu obdržel tým Červeného Dvora za projekt 3D oddělení. Cenu udělují společně Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, spolu se Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

 

Více informací o ceně zde: http://adiktologie.cz/cz/articles/detail/580/5403/Cena-Adiktologie-a-cena-Kiron-za-rok-2016

Vzdělávání pacientů léčebny

Terapeutický program léčebny je dlouhodobě doplňován vzdělávacími programy, které mají zvýšit šanci na uplatnění pacientů na pracovním trhu po léčbě.

vf_3

 

Programy zajišťuje českobudějovická společnost Attavena. Přečíst celé »

Projekt 3D = nové rozměry v naší péči

Dne 24. října 2016 pořádáme v Červeném Dvoře konferenci k ukončení projektu podpořeného Norskými fondy.

Program konference je uveden zde.

29. sjezd nám udělal radost

V pátek 9. září 2016 proběhl 29. sjezd úspěšných pacientů léčebny. Tentokrát jsme si připomněli 50 let léčebny. Účast na sjezdu byla rekordně vysoká – v průběhu dne se tu sešlo přes 840 lidí! Celý sjezdový den měl velmi příjemnou atmosféru, bylo velmi milé setkat se s bývalými pacienty, s jejich rodinami  a s rodinami současných pacientů. I když jsme se v týmu shodli, že se nám sjezd hodně líbil, ponecháme jeho hodnocení na vaše ohlasy, na popis sjezdu očima pacientů a na fotogalerii.

sjezd_20160909_19_32_48

Děkujeme všem, kteří přijeli, a taky všem, kteří sjezd pomohli připravit. Bylo to fajn! Na shledanou za 2 roky.

prim. dr. Jiří Dvořáček

Železný adiktolog 2016

V sobotu 13. srpna 2016 se pacienti a terapeuti PL Červený Dvůr zúčastnili letošního jubilejního –  pátého ročníku amatérského triatlonu Železný adiktolog, který se konal tradičně v Českých Budějovicích. Pořadatelem této akce je organizace Prevent99. Tento rok závodu předcházelo chladnější počasí a z toho důvodu musela být zkrácena plavecká trať z tradičních 500 m na polovinu. Teplota vody měla pouhých 16 stupňů celsia. To se na výkonu závodníků jistě projevilo.

Letos v barvách Červeného Dvora závodilo celkem 24 lidí. 16 z nich byli současní a 4 bývalí pacienti, z toho celkově 5 žen a tři členové terapeutického týmu, Jana a Luboš Březinovi a Vojtěch Nožička, který vyhrál 2 stříbrné medaile. Další stříbrnou medaili získala v hlavním závodě jedna bývalá pacientka (2.ve své kategorii) a jedna 3 členná štafeta pacientů z oddělení B získala bronz. Celkovým vítězem se stal student medicíny Martin Debnar (syn vedoucího výpravy).

FeA2016

Dalších 31 pacientů PL Červený Dvůr pomáhalo pořadatelům se zajištěním závodní trati, orientací závodníků na nepřehledných místech, podáváním vody na občerstvovačkách, hlášením časů,  apod. Všichni si užili hezký závod a zároveň pěkný den, který byl obohacen některými nezapomenutelnými zážitky. Např. jedna z pacientek dobíhala do cíle se svým synkem, který ji přijel s rodinou podpořit. Další, tentokrát bývalý pacient dobíhal k cíli s družkou a kočárkem.

Závod dokončili všichni v pořádku a pochvalovali si, že tak těžký závod zvládli. Klobouk dolů před některými z nich, když bez tréninku dokázali obstát v tak obtížném vytrvalostním závodě. V příštím roce se chystáme znovu!

Alexandr Debnar

Akce očima pacienta

Železný Adiktolog
(reportáž)

V sobotu 13.8.2016 se uskutečnil již už  V. ročník souboje sil žen a mužů v klasickém trojboji ,,Železný Adiktolog“,  jak už se tento trojboj nazývá . Má velmi krásnou atmosféru, kterou si vytváří sami účastníci a sportovci závodu. A nebylo tomu i tentokrát jinak! Přečíst celé »

29. sjezd úspěšných pacientů léčebny

Vážení přátelé,

v letošním roce (2016) pořádáme již 29. setkání úspěšných pacientů naší léčebny. Setkání v tomto roce je významné mimo jiné tím, že léčebna v Červeném Dvoře slaví 50 let své existence.

PLCD-Areal

Velmi se už těšíme na setkání s úspěšně abstinujícími bývalými pacienty, ale velmi rádi zde uvidíme také blízké bývalých pacientů a samozřejmě rodiny a blízké pacientů současných.

Smysl sjezdů:

Pro všechny, kteří naše sjezdy ještě neznají, zmíníme, proč vlastně sjezdy abstinujících pacientů pořádáme. Rádi vidíme bývalé úspěšné pacienty a jsme rádi, že se jim daří! Chceme je alespoň symbolicky ocenit a chceme vytvořit prostor pro setkání, pro popovídání si o tom, jak se daří. Chceme takový prostor vytvořit i našim současným pacientům a jejich blízkým, chceme s pomocí bývalých pacientů těm současným dát věrohodnou ukázku, že cesta ze závislosti je možná. Samozřejmě také chceme všem našim příznivcům ukázat ty hlavní novinky v léčebně od posledního sjezdu.

A jak už bylo naznačeno, letos chceme navíc 50. narozeniny léčebny oslavit právě setkáním s vámi.

Sjezd roku 2016  nebude ale v první zářijový pátek, jak bývá zvykem – předpokládáme, že první pátek v září se část z vás bude věnovat vstřebávání dojmů ze začátku školního roku. Sjezd bude v pátek následující, tedy 9. září. Pevně doufáme, že tímto posunem nenarušíme tradici jinak velmi vlídného sjezdového počasí.

Plánovaný program 9. 9.:

od 9.00 – prezence hostů
10.30  – setkání v komunitách
12.00  – oběd
14.30 – předávání diplomů
17.00 –  večeře
18.30 – program pacientů
21.00 – večer v parku (ohňostroj, hudba)

Pokud to lze, zkuste si svůj program zařídit tak, abyste tu s námi mohli být celý den, určitě by byla škoda nevidět ohňostroj 🙂

Předávání diplomů

Jedním z nejvýznamnějších momentů sjezdu je předání diplomů za roky abstinence. Již tradičně předáváme dva druhy diplomů – zlatý a stříbrný diplom. Zlatý diplom náleží tomu, kdo zvolil nejbezpečnější cestu, tedy úplnou abstinenci od všech návykových látek (vyjma kávy a tabáku). Stříbrný diplom je pro ty (zejména léčené pro nealkoholové závislosti a gambling), kteří abstinují od drogy, na které byli závislí, nebo kteří zcela přestali hrát, byli-li na hře závislí, a současně jejich pití alkoholu je zcela společenské, nekomplikované, a jejich celkový život stabilizovaný.

V přihlášce ke sjezdu se vás mimo jiné ptáme, zda máte nárok na zlatý či stříbrný diplom.

Ubytování

Sjezd je jednodenní akcí, ale většina z vás, kteří přijíždíte z daleka, si bude muset zajistit ubytování. Při sjezdech si hosté zajišťují ubytování sami, zde je několik možných typů na ubytování v okolí.

Případně můžete kontaktovat naše sociální pracovnice (tel. 380 309 135 nebo prijem@cervenydvur.cz), které vám rády poradí.

Přihlášky ke sjezdu

Pozvánky ke sjezdu zasíláme poštou. Absolventů léčebny je mnoho, bohužel můžeme poslat pozvánky jen těm, kteří jsou s námi v posledních letech v kontaktu a jejichž adresy máme. Přibližně do 12. 7. by pozvánky již měly dorazit k vám. Zkuste prosím pro registraci využít přednostně tyto stránky a registrujte se zde.
Jestliže jste pozvánku nedostali, zkontaktujte se prosím s námi nebo se prostě také registrujte zde.
Prosím, doručte nám přihlášky ke sjezdu do 24. srpna 2016.

Prosíme také všechny, kteří sledujete naše webové stránky, abyste zkusili sami zkontaktovat své bývalé spolupacienty, o nichž víte, že abstinují, a nasměrovali je z důvodu sjezdu na nás.

Děti

Samozřejmě přijeďte s dětmi všeho věku!! Pokusíme se jim nabídnout program, který je (doufejme!) zabaví na celý den.

Sjezdový poplatek

Sjezdový poplatek činí 160 Kč (v ceně je zahrnut oběd a večeře). Studentský poplatek je poloviční, děti do 15 let jsou bez poplatku. Ti, co k nám jezdíte pravidelně, jistě zaznamenáváte, že sjezdový poplatek držíme dlouho na stejné úrovni. Chceme totiž, aby nikdo při návštěvě našeho sjezdu nebyl nadměrně limitován cenou.

Nejjednodušší pro nás všechny (znáte přeci fronty při prezenci v den sjezdu) bude, uhradíte-li poplatek předem na účet (č.ú.174-505806544/0600, variabilní symbol 28609, uveďte prosím do specifického symbolu své RČ nebo do textu své jméno).

Neváhejte se zeptat na jakoukoli další informaci na kterémkoli telefonním čísle nebo kterékoli e-mailové adrese léčebny.

Těšíme se na setkání s vámi a vašimi blízkými!

Za tým Červeného Dvora

Prim. MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel léčebny