Kvalita

17 posts

Certifikáty ministerstva zdravotnictví „Spokojený pacient“

Na podkladě výsledků sledování Kvality péče očima pacientů udělilo Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 20. dubna 2010 zařízením s nadstandardními výsledky v tomto projektu certifikáty „Spokojený pacient“. Certifikáty byly udělovány ve třech oblastech – lůžkové zdravotnické zařízení, lékaři a sestry. Dovolujeme si oznámit, že Červený Dvůr obdržel certifikáty ve všech třech oblastech.

Naše příznivce chci ubezpečit, že dobře víme, nakolik k nám pacienti zúčastnění v hodnocení byli tolerantní…

Prim. MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel PL Červený Dvůr

Tisková zpráva ministerstva zdravotnictví
Certifikace zdravotnických zařízení podle KOP

Výsledek projektu Kvalita očima pacientů 2009

V pátek 19. března 2010 zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví výsledky druhého ročníku nezávislého měření kvality zdravotnických služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů (projekt Kvalita očima pacientů). Projekt probíhal ve všech přímo řízených psychiatrických léčebnách a nemocnicích. Můžeme s potěšením oznámit, že naše léčebna byla v tomto projektu vyhodnocena velmi dobře.
Odkaz na stránku s podrobnějšími výsledky.

neviditelny text

Vnímáme, že výsledek je pro nás zavazující.

Jiří Dvořáček

Výsledek projektu Kvalita očima pacientů

Koncem roku 2008 provedlo Ministerstvo zdravotnictví nezávislé měření kvality zdravotnických služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů (projekt Kvalita očima pacientů) v přímo řízených psychiatrických léčebnách. Můžeme s potěšením oznámit, že naše léčebna byla v tomto projektu vyhodnocena jako jedna ze tří psychiatrických léčeben, u nichž poskytovaná péče má nadstandardní kvalitu. V celorepublikovém srovnání oddělení pro závislé obsadila naše oddělení pak první dvě místa v republice.