Main menu:


Červený Dvůr

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr je zařízení specializované na střednědobou ústavní léčbu závislostí na návykových látkách a patologického hráčství. Byla založena v roce 1966. V současnosti je kapacita léčebny 103 lůžek, ročně absolvuje terapeutický program v léčebně 550 až 750 pacientů. K podrobnějšímu procházení našimi stránkami použijte prosím nabídku vlevo.

Poslední komentáře

Certifikáty ministerstva zdravotnictví „Spokojený pacient“

Na podkladě výsledků sledování Kvality péče očima pacientů udělilo Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 20. dubna 2010 zařízením s nadstandardními výsledky v tomto projektu certifikáty „Spokojený pacient“. Certifikáty byly udělovány ve třech oblastech – lůžkové zdravotnické zařízení, lékaři a sestry. Dovolujeme si oznámit, že Červený Dvůr obdržel certifikáty ve všech třech oblastech.

Naše příznivce chci ubezpečit, že dobře víme, nakolik k nám pacienti zúčastnění v hodnocení byli tolerantní…

Prim. MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel PL Červený Dvůr

Tisková zpráva ministerstva zdravotnictví
Certifikace zdravotnických zařízení podle KOPKomentáře

Komentář Renata V.
Vloženo: 26. 4. 2010, 8.34

Blahopřeji! Zasloužíte si to!
Renata Valkonyová

Komentář Bc. František SLAMKA
Vloženo: 24. 4. 2010, 20.42

Vážený pán riaditeľ,

veľmi srdečne Vám, ako aj celému personálu Červeného Dvora blahoželám k udeleniu Certifikátov ministerstva zdravotnictví „Spokojený pacient“. Je to skvelý úspech, ktorý je vyznamenaním pre všetkých Vašich zamestnancov. Vôbec si nemyslím, že tieto úspechy Ste dosiahli vďaka ústretovosti a tolerancie zúčastnených pacientov.

Dva krát po sebe, dosiahla liečebňa vynikajúce umiestnenie, s veľmi dobrým hodnotením v Kvalite péče očima pacientů. Táto skutočnosť nebola dielom náhody alebo natoľko ovplyvnená hodnotiacimi vybranými pacientmi. Tí hodnotili podľa toho, ako sa cítia, ako vnímajú personál liečebne. Takéto vynikajúce výsledky, svedčia o kvalite zdravotníckeho personálu, ale aj o prístupoch, metódach v  liečbe vôbec.
Pre mňa je potešením, že som absolvoval liečbu v liečebne, ktorá za tie roky čo ju poznám, prešla rozsiahlymi personálnymi, stavebnými zmenami a všetko smeruje len a len k lepšiemu. Veľmi rád, s patričnou úctou sa vraciam do Červeného Dvora, pretože je mojim “druhým rodiskom“ v ktorom ma práve predchodcovia dnešných ocenených, postavili z ľudského dna na nohy, aby som so vztýčenou hlavou kráčal, v trvalej a dôslednej abstinencii.
Teší mňa a určite nebudem v mojom príspevku sám, že sa nájdu všetci Tí, ktorí vzdajú hold tým, čo sa zaslúžili o tieto veľmi cenné výsledky. Verím, že v budúcnosti obháji liečebňa Certifikáty a klienti, či pacienti budú odchádzať spokojní, s pevným náhľadom, k zlepšeniu svojho života, ktorí nájdu v trvalej a dôslednej abstinencii.

Zostávam s  pozdravom, hlbokou úctou, vďačný,

Bc. František SLAMKA, patrón skupiny na oddelení “C”.

Napište komentář