Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Historie areálu

Červený Dvůr – zámecký park, ve formátu PDF. Kapitola z publikace Zahrady a parky jižních Čech, kterou je možno objednat jak na adrese Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, tak z jejích webových stránek. Adresa: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení, Staropramenná 29, 150 00 Praha 5, tel/fax: 257 324 124 nebo 257 323 953.

Soužití kulturní památky a psychiatrické léčebny (článek ze Zpráv památkové péče, č. 4, ročník 65/2005), ve formátu PDF.

Krajinářská tvorba 18. a 19. století a vlivy odrážející se na kompozicích parků v Červeném Dvoře a na Hluboké, ve formátu PDF.

Zámecký park Červený Dvůr, ve formátu PDF, zpracoval Národní památkový ústav, ú.o.p. v Českých Budějovicích.

Park v Červeném Dvoře z hledisek kulturnětechnického inženárství, ve formátu PDF, historický text.

Krajinářské parky v jižních Čechách – vznik a utváření, ve formátu PDF, historický text.

Park Červený Dvůr jako součátst CHKO Blanský les, ve formátu PDF, historický text.

Parky jižních Čech, Červený Dvůr 1991, ve formátu PDF, historický text.

Pěstování okrasných rostlin na Červeném Dvoře , ve formátu PDF, historický text.