Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

MOŽNOSTI PODPORY

19 comments

Vážení přátelé,

v poslední době jste někteří z vás projevili zájem podpořit finančně některé naše aktivity – sjezdy úspěšných bývalých pacientů, volnočasové aktivity pro současné pacienty, kulturní akce atd., tedy akce, které nepatří do základních činností hrazených ze zdravotního pojištění, ale přitom jsou pro nás všechny velmi důležité. Za tento váš zájem děkujeme.

Pro tyto účely jsme zřídili samostatný účet, na který můžete případné sponzorské dary přehledně posílat. Také přikládáme vzor jednoduché sponzorské smlouvy, kterou můžete doplnit, podepsat, vytisknout a poslat nám ji do léčebny k podpisu (případně vše podepsat elektronickým podpisem a poslat elektronicky). Budete-li chtít postavit sponzorskou smlouvu jinak, neváhejte se ozvat. Vzor smlouvy ve formátu MS Word a ve formátu PDF.

Číslo účtu: 133241/0710

Variabilní symbol: 005836002

Specifický symbol (chcete-li): vaše IČ, případně RČ.

Dr. Jiří Dvořáček

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

19 zamyšlení nad “MOŽNOSTI PODPORY”