Otevření nového ambulantního centra


PL Červený Dvůr dokončil v listopadu 2021 stavbu spolufinancovanou Evropskou unií a od 1. prosince 2021 tak naši pacienti mají k dispozici kromě intenzivních lůžkových programů i různě intenzivní programy ambulantní v rámci ambulance s rozšířenou péčí. Základní terapeutickou nabídku tvoří podle potřeb nastavený individuální ambulantní kontakt v některé z lékařských či adiktologických ambulancí (případně i kombinovaný multidisciplinární přístup) nebo některá ze skupinových terapií (skupiny doléčovací, motivační, intenzivní ambulantní, pro rodiny pacientů).

Informace o způsobu objednání se do některého z nabízených programů najdete zde.

Vybudování ambulantního adiktologického centra (ARP) v objektu Bažantnice

PL Červený Dvůr aktuálně realizuje projekt vybudování ambulantního adiktologického centra – projekt je spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je vybudovat funkční a udržitelnou ambulancí s rozšířenou péčí, která bude organizovat ambulantní a komunitní služby v Červeném Dvoře i v původním prostředí pacienta. Naším záměrem je rozšířit nabídku služeb o služby neústavní – ambulantní, komunitní a posléze i služby v původním prostředí pacienta. Nemá jít o komplex ambulancí, ale o týmovou práci přenesenou mimo lůžka v prostoru sdíleném veřejností, týmem, klienty, svépomocným klubem v prostoru s dominantní image pro veřejnost: kavárna v zámeckém parku. Záměrem je vytvořit neinstitucionální prostředí, kde by klientovi byla nabídnuta ta služba, kterou potřebuje nejvíce a které je nejlépe schopen (od klasické ambulantní služby, přes skupinovou terapii, dlouhodobý case management, různé formy sociální podpory po práci v původním prostředí pacienta v konečné podobě). V cílově podobě bude mít Červený Dvůr k dispozici kooperující ambulantní, komunitní a terénní služby shrnuté pod společný název adiktologické ambulantní centrum (AAC).

Po 42 letech opět v léčebně

Chceme se s vámi podělit o jedno milé setkání. Tu a tam se za námi staví někdo, kdo tu byl před mnoha lety léčený a dokázal si život spojit s abstinencí. Popis návštěvy Červeného Dvora pana Jozefa G. po 42 letech najdete zde (dopis v PDF).

Celodenní běžci

V Červeném Dvoře se uskutečnil II. ročník běhu na 24 hodin. Není to běhání celý den bez přestávky, ale běžec či chodec si měří po dobu 24 hodin vzdálenost, kterou v našem parku uběhl či ušel. Tak, jak se sám cítí. S přestávkami, které si sám rozvrhne. Zde je reportáž z akce od hlavního organizátora, pana Tomáše J. a několik záznamů běhání od našich současných pacientů.

Gratulujeme všem k mimořádným výkonům a přejeme jim, aby si zalíbení v pohybu udrželi po léčbě co nejdéle.