Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

BRITSKÁ SPOLUPRÁCE, CZECH-BRITISH COOPERATION

Projekt obnovy Mauricovny, Mauricovna Restoration Project

Please scroll down for English version.

PL Červený Dvůr, The Friends of Czech Heritage a Národní památkový ústav v Českých Budějovicích spolupracují dlouhodobě na obnově stavby v zadní části parku – tzv. Mauricovny. Před rokem 2011 byla z Mauricovny jen zarůstající ruina a stavba směřovala ke svému zániku. V roce 2011 vznikla na záchranu tohoto objektu spolupráce výše zmíněných subjektů. Každým rokem jezdili dobrovolníci z britského spolku The Friends of Czech Heritage na working holidays a společně se získáním prvních finančních zdrojů na profesionální stavební práce (zejména byl objekt zastřešen) pomohli k záchraně tohoto objektu. Nyní je objekt Mauricovny ve stavu, kdy můžeme pomýšlet na jeho další využití. Rádi bychom v Mauricovně vytvořili ubytování zejména pro rodiny, které přijíždějí na rodinnou terapii našich pacientů.

 

Na tuto stavbu nemůžeme vynaložit příliš velké vlastní prostředky – byli bychom velmi rádi, kdybychom na plnou obnovu Mauricovny k novému využití získali vnější zdroje.

Bližší informace o celém projektu naleznete v českém jazyce zde a v anglickém zde.

Bližší informace o The Friends of Czech Heritage najdete v českém jazyce zde a v anglickém jazyce zde.

Starší články vztahující se k letní česko-britské spolupráci najdete na našich stránkách tady: Working holidaysWorking holidays 20142015 a 2018.  

V případě, že byste se chtěli o projektu dozvědět více, ozvěte se prosím vedení léčebny či lidem z The Friends of Czech Heritage.

dr. Jiří Dvořáček, ředitel PL Červený Dvůr

***

Mauricovna Restoration Project

The Červený Dvůr Psychiatric Hospital, The Friends of Czech Heritage and the National Heritage Institute in České Budějovice have been cooperating on a long-term basis on the reconstruction of the building situated in the far end of the park – called Mauricovna.

Prior to 2011, Mauricovna was just an overgrown ruin, and the building was falling into disrepair.

The cooperation of the aforementioned entities arose with the aim of rescuing this building.

Since 2011, every summer volunteers from The British Friends of Czech Heritage association arrived for working holidays, and together with the first financial resources donated by The Fiends spent on professional construction work (especially the building was roofed), they helped to save the building. Now the Mauricovna object is in a state where we can think of its further use. We would like to create apartments in Mauricovna to accomodate family members coming for family therapy of our patients.

We have limited budget to spend on this project – we would be very happy if you join our efforts to the full restoration of Mauricovna, giving it its new purpose.

You can find more information about the project here.

More information about The Friends of Czech Heritage can be found here.

Older articles related to summer Czech-British cooperation can be found on our pages here (in Czech only but with photos): Working holidays, Working holidays 2014, 2015 and 2018.

If you would like to learn more about the project, please contact the management of the hospital or the people of The Friends of Czech Heritage.

Jiří Dvořáček, MD, Director of the Červený Dvůr Psychiatric Hospital