Main menu:


Červený Dvůr

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr je zařízení specializované na střednědobou ústavní léčbu závislostí na návykových látkách a patologického hráčství. Byla založena v roce 1966. V současnosti je kapacita léčebny 103 lůžek, ročně absolvuje terapeutický program v léčebně 550 až 750 pacientů. K podrobnějšímu procházení našimi stránkami použijte prosím nabídku vlevo.

Poslední komentáře

Léčebna zrekonstruovala své komunikace a vybudovala nová parkoviště

Dne 25. října 2012 byla ukončena velká stavební akce letošního roku – byly opraveny komunikace v léčebně, vybudovány nové chodníky a dvě nová parkoviště, současně byla dokončena síť dešťové kanalizace a venkovní osvětlení léčebny.

Blíže viz fotodokumentace původního stavu, postupu pracívýsledku.

Dr. Jiří DvořáčekKomentáře

Komentář Bc. František SLAMKA
Vloženo: 9. 12. 2012, 6.43

Milí abstinenti, čitatelia webovej stránky Červeného Dvora.

Ten kto chodí resp. navštevuje Červený Dvůr a pozná liečebňu z osemdesiatych (80) rokov minulého storočia, musí pri dnešnej podobe zostať stáť v nemom údive. Sám seba sa musí spýtať či je na správnom mieste, pretože by jednoducho nenašiel svoje oddelenie A a C v tej podobe v akej ho poznal. Toľko sa toho po stavebných úpravách zmenilo, že liečebňa dostáva opäť nádych krásneho a účelného zámočku.

Sám poznám podobu liečebne zo základnej liečby od 4.4. do 4.8. 1982. Vzhľadom k tomu, že pri osídľovaní pohraničia, slúžil tento krásny zámoček, podľa straníckych direktív k  rôznym ubytovacím účelom ,k poľnohospodárskym skladovým a iným účelom, prišlo k značnej devastácii Červeného Dvora. Nikto vtedy nebral do úvahy fakt, že sa jedná a skvelé zámocké zariadenie, ktoré je možné využiť aj k zmysluplnejším účelom. Až po nekonečných debatách a papierovania, prišlo k zvratu.
V roku 1966 bola na zámočku otvorená Psychiatrická liečebňa Červený Dvůr, ako zariadenie špecializované na strednodobú ústavnú liečbu závislostí na návykových latkách a patologického hráčstva.

S príchodom nového manažmentu, hlavne primára a riaditeľa MUDr. Jiřího Dvoráčka, ktorý našiel cesty k sponzorom, k zahraničným dotáciám bolo vidieť, že od rokov 2007 až po dnešok sa liečebňa mení, čo do modernosti vybavenia, pričom jej základné vonkajšie rysy zostávajú a žiaria novými nátermi s typickými farbami. Kto si vie predstaviť koľko starosti priniesli len prestavby ubytovacích priestorov oddelení A a C. Koľko odborných prác bolo treba vykonať, keď sa kompletne zrekonštruovalo pôvodné hospodárske krídlo zámku (teľatník), musí žasnúť nad tým, čo riaditeľ so svojím odborným ale aj terapeutickým tímom dokázali. V krásnom prestavanom pavilóne sa vytvorilo samostatné ženské oddelenie, ktoré svojím vybavením, pri zachovaní aj pôvodného slohu, je unikátne.

V tomto roku som bol v liečebne v dňoch 29 a 30. mája a 9 a 10. októbra 2012 a tak som mal možnosť sledovať, ako pokračujú posledné stavebné úpravy, pretože mi bolo ľúto, že nebude sjezd. Pochopil som, že sa jedná o veľké stavebné úpravy, ktoré prispejú k účelu a zámoček bude opäť krajší a modernejší.

Som hrdý, že moje “druhé rodisko”, vďaka primárovi a riaditeľovi MUDr. Jiřímu Dvoráčkovi, jeho odbornému a terapeutickému tímu sa pretvára do krajšej a modernejšej podobe, ktorú budú môcť zhodnotiť bývalí pacienti, abstinenti, ich rodinní príslušníci a  návštevníci až pri sjezdu v roku 2013! Patrí Vám nesmierna úcta, vďaka a obdiv, už aj preto, že Ste liečebňu v krízovom období zachránili pred inými politický- mocenskými túžbami, aby zostala pre liečbu závislostí!

S pozdravom a úctou

Bc.František SLAMKA, patrón skupiny na oddelení “C” a
Osobnosť Červeného Dvora.

Napište komentář