Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Certifikace

Dne 14. února 2006 obdržela léčebna certifikáty na základě Certifikačního řízení v rámci hodnocení odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog RVKPP.
Jedná se o nejvyšší české zhodnocení kvality péče v oboru návykových nemocí. Naše léčebna podstoupila hodnocení svých dvou základních programů – detoxifikace a střednědobé ústavní léčby s následujícími výsledky: detoxikace – získáno 955 bodů z maximálně možných 960, střednědobá léčba – získáno 982 bodů z maximálně možných 995.

Nebyly nalezeny žádné obrázky