Vichřice na Červeném Dvoře

Vichřice, která se přehnala zemí v noci z 18. na 19. ledna 2007, zasáhla velmi silně i Červený Dvůr a způsobila veliké škody zejména v zámeckém parku. Nepočítané množství stromů bylo poškozeno a 86 starých stromů padlo nebo bylo zlomeno. V absolutní většině jde o staré krásné parkové stromy, jejichž ztráta je jen těžko nahraditelná. Blíže viz fotografie Následky vichřice.

25. setkání pacientů a přátel léčebny

Léčebna pořádá v tradičním zářijovém termínu již 25. setkání abstinujících pacientů a přátel léčebny. Vybízíme tímto všechny bývalé pacienty, kteří abstinují a na něž nemáme kontakty, aby se s léčebnou spojili.