Main menu:


Protikorupční opatření

PL Červený Dvůr má trvalou snahu o udržení transparentního a nekorupčního prostředí při všech vykonávaných činnostech a rozhodnutích. Základním rámcem této snahy je etický rozměr, tedy vědomí, že korupce je nemravná, pomocným rámcem je vnitřní protikorupční strategie, zveřejňování smluv, vyvěšování informací o veřejných zakázkách apod.

Dr. Jiří Dvořáček

Interní protikorupční program (+ příkaz ministra zdravotnictví)

Veřejné zakázky

Smlouvy na služby