Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Sjezd 2010

22 comments

27. sjezd úspěšných pacientů léčebny

27. sjezd
V pátek 3. září se uskutečnil 27. sjezd úspěšných pacientů léčebny. V Červeném Dvoře se sešlo necelých 700 lidí – bývalých pacientů a jejich blízkých, bývalých členů personálu, současných pacientů a jejich rodin, současného personálu a kolegů ze spolupracujících institucí. Sjezdu se účastnila i první dáma české adiktologie paní Arnoštka Maťová. Zvláštní radost nám udělala velká výprava bývalých pacientů ze Slovenska z 12 svépomocných klubů v čele s prezidentem slovenských klubů abstinujících.

Smyslem sjezdu bylo ocenit ty, kteří dlouhodobě úspěšně abstinují, nabídnout současným pacientům věrohodnou ukázku toho, že dlouhodobá abstinence je nejen možná, ale i výhodná, a hlavně setkat se s našimi bývalými pacienty a mít možnost si i s nimi promluvit a zjistit, jak se daří a co vše se v jejich životě změnilo.

Dopoledne proběhlo setkání bývalých pacientů v jejich původních komunitách, kde měli možnost blíže se představit.

Odpoledne proběhla slavnostní velká komunita s předáváním diplomů za roky abstinence. V posledních letech předáváme dva druhy diplomů – zlatý a stříbrný diplom. Zlatý diplom náleží tomu, kdo zvolil nejbezpečnější cestu, tedy úplnou abstinenci od všech návykových látek (vyjma kávy a tabáku). Stříbrný diplom je pro ty (zejména léčené pro nealkoholové závislosti a gambling), kteří abstinují od drogy, na které byli závislí, nebo kteří zcela přestali hrát, byli-li na hře závislí, a současně jejich pití alkoholu je zcela společenské, nekomplikované, a jejich celkový život stabilizovaný.
Letos jsme předali přes 280 diplomů za abstinenci delší než rok, velmi silně byla zastoupena kategorie abstinence delší než deset let, nejdéle abstinujícím bývalým pacientem byl letos pan Štulajter s 37 roky abstinence!
Na této komunitě jsme předali i čestné uznání nazvané Přítel Červeného Dvora panu Jánu Neitzovi, bývalému pacientovi, zakladateli dvou klubů abstinujících na Slovensku a šiřiteli dobrého jména Červeného Dvora na Slovensku, a panu Ianu Kennewayovi, dlouholetému pracovníku v britském National Trustu, zakládajícímu členu nadace Britských přátel českých památek.
Dále byli čestným uznáním Osobnost Červeného Dvora dva pánové – dlouholetý pracovní terapeut pan Miloslav Knížek se silným vztahem k parku i pacientům a bývalý pacient, dlouholetý úspěšný patron jedné ze skupin pan Bc. František Slámka.

Dalším z vrcholů sjezdu bylo podvečerní vystoupení současných pacientů s hudebně-divadelním programem se silným emočním nábojem a následnými ovacemi.

Večer proběhl koncert skupiny Plastic People of the Universe, kteří hráli v silné formě. Den byl zakončen velkým ohňostrojem nad červenohorským parkem.

Na své si přišly i děti, zejména bývalých pacientů (dětí přijelo jich 72!), v celodenním dětském koutku.

V terapeutickém týmu jsme se shodli, že sjezd považujeme za velmi úspěšný, že atmosféra po celý den byla velmi přátelská, vlídná a uvolněná, že nejsilnějšími momenty pro nás byla setkání s bývalými pacienty a že si velmi ceníme energie a nadšení, se kterými přistoupili k zajištění sjezdu naši současní pacienti.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

22 zamyšlení nad “Sjezd 2010”