Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Pozvánka na sjezd 2013

28. sjezd úspěšných pacientů léčebny

 

Vážení přátelé,

v letošním roce (2013) pořádáme další setkání úspěšných pacientů naší léčebny, v pořadí již dvacáté osmé. Ti, co jezdíte na naše sjezdy pravidelně, víte, že sjezd měl být již v loňském roce, ale museli jsme ho odložit kvůli velké rekonstrukci našich komunikací (výsledek uvidíte sami!). Sjezd proběhne v tradičním termínu – v první zářijový pátek. Celý terapeutický tým se už velmi těší na setkání s bývalými pacienty, ale velmi rádi zde uvidíme také blízké bývalých pacientů a samozřejmě rodiny a blízké pacientů současných.

Smysl sjezdů:
Dovolím si pro všechny, kteří naše sjezdy ještě neznají, zmínit, proč vlastně sjezdy abstinujících pacientů pořádáme. Rádi vidíme bývalé úspěšné pacienty a jsme rádi, že se jim daří! Chceme je alespoň symbolicky ocenit a chceme vytvořit prostor pro setkání, pro popovídání si o tom, jak se daří. Chceme takový prostor vytvořit i našim současným pacientům a jejich blízkým, chceme s pomocí bývalých pacientů těm současným dát věrohodnou ukázku, že cesta ze závislosti je možná. Samozřejmě také chceme všem našim příznivcům ukázat ty hlavní novinky v léčebně od posledního sjezdu.

Plánovaný program 6. 9.:
od 9.00 – prezence hostů
10.30 – setkání v komunitách
12.00 – oběd
14.30 – předávání diplomů
17.00 – večeře
18.30 – program pacientů
21.00 – večer v parku (ohňostroj, hudba)

Pokud to lze, zkuste si svůj program zařídit tak, abyste tu s námi mohli být celý den.

Předávání diplomů
Jedním z nejvýznamnějších momentů sjezdu je předání diplomů za roky abstinence. V posledních letech předáváme dva druhy diplomů – zlatý a stříbrný diplom.
Zlatý diplom náleží tomu, kdo zvolil nejbezpečnější cestu, tedy úplnou abstinenci od všech návykových látek (vyjma kávy a tabáku).
Stříbrný diplom je pro ty (zejména léčené pro nealkoholové závislosti a gambling), kteří abstinují od drogy, na které byli závislí, nebo kteří zcela přestali hrát, byli-li na hře závislí, a současně jejich pití alkoholu je zcela společenské, nekomplikované, a jejich celkový život stabilizovaný.
V přihlášce ke sjezdu se Vás mimo jiné ptáme, zda máte nárok na zlatý či stříbrný diplom.

Ubytování
Sjezd je jednodenní akcí, ale většina z vás, kteří přijíždíte z daleka, si bude muset zajistit ubytování. Při sjezdech si hosté zajišťují ubytování sami, zde je několik možných typů na ubytování v okolí.
Případně můžete kontaktovat naše sociální pracovnice (tel. 380 309 135 nebo prijem@cervenydvur.cz), které Vám rády poradí.

Přihlášky ke sjezdu
Pozvánky ke sjezdu zasíláme poštou. Absolventů léčebny je mnoho, bohužel můžeme poslat pozvánky jen těm, kteří jsou s námi v posledních letech v kontaktu a jejichž adresy máme. Přibližně v pátek 12. 7. by rozeslané pozvánky již měly dorazit k vám. Jestliže jste pozvánku nedostali, zkontaktujte se prosím s námi nebo se prostě registrujte zde. Prosím, doručte nám přihlášky ke sjezdu do 22. srpna 2013.
Prosíme také všechny, kteří sledujete naše webové stránky, abyste zkusili sami zkontaktovat své bývalé spolupacienty, o nichž víte, že abstinují, a nasměrovali je z důvodu sjezdu na nás.

Děti
Samozřejmě přijeďte s dětmi všeho věku!! Pokusíme se jim nabídnout program, který je (doufejme!) zabaví na celý den.

Sjezdový poplatek
Sjezdový poplatek činí 160 Kč (v ceně je zahrnut oběd a večeře). Studentský poplatek je poloviční, děti do 15 let jsou bez poplatku. Ti, co k nám jezdíte pravidelně, jistě zaznamenáváte, že sjezdový poplatek držíme dlouho na téměř stejné úrovni. Chceme totiž, aby nikdo při návštěvě našeho sjezdu nebyl nadměrně limitován cenou. Letošní udržení nízkého poplatku i při zvyšujících se cenách téměř všeho nám usnadnily sponzorské dary p. Hlasové (firma Alka-reality), p. Beníška a p. Vacka (firma Onyxs).
Nejjednodušší pro nás všechny (znáte přeci fronty při prezenci v den sjezdu) bude, uhradíte-li poplatek předem na účet (č.ú.174-505806544/0600, variabilní symbol 28609, uveďte prosím do specifického symbolu své RČ nebo do textu své jméno).
Neváhejte se zeptat na jakoukoli další informaci na kterémkoli telefonním čísle nebo kterékoli emailové adrese léčebny.

Těšíme se na setkání s vámi a vašimi blízkými!

Za tým Červeného Dvora
Prim. MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel léčebny

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *