Informace o léčbě

9 posts

Ambulance v Červeném Dvoře

V měsíci březnu 2018 jsme v Červeném Dvoře otevřeli dvě ambulance – adiktologickou a lékařskou ambulanci pro návykové nemoci. Cílem je nabídnout lidem možnost ambulantního doléčování i nabídnout specializovanou léčbu těm, kteří nepotřebují léčbu ústavní (či ji z různých důvodů nemohou absolvovat). Obě ambulance jsou zatím otevřeny v omezených časech:

Adiktologická ambulance

Pondělí 13.00 – 16.00 (Mgr. A. Debnar)

Čtvrtek 14.00 – 17.00 (Mgr. A. Debnar )

Lékařská ambulance pro návykové nemoci

Úterý 13.00 – 16.00 (MUDr. M. Kuklová)

Středa 13.00 – 16.00 (MUDr. A. Šebeš, CSc.)

Čtvrtek 14.00 – 17.00 (MUDr. M. Kozák)

V případě zájmu kontaktujte prosím výše uvedené terapeuty.

Rozšířené léčebné možnosti

Otevřením nového oddělení 3D (které nahradilo původní detox) si Červený Dvůr rozšířil terapeutické možnosti.

Dosud byl jediným nabízeným programem několikaměsíční (3 – 6 měsíců) strukturovaný odvykací program, který se odehrával v komunitním prostředí a ve kterém všichni pacienti procházeli stejnými fázemi a stejnou programovou skladbou. Považujeme nadále tento typ léčby pro mnohé pacienty za velmi výhodný a obecně působení lidské skupiny ve skupinové a komunitní terapii za velmi efektivní, ale nabízíme nyní i program všem těm pacientům, kteří z různých důvodů mají odlišné možnosti a potřeby. Naše současné programy ukazuje tento obrázek:

Přijdete-li na léčení do Červeného Dvora, půjdete nejprve na oddělení 3D (podrobnější informace a další fotografie najdete na těchto webových stránkách) a zde – kromě základní stabilizace a detoxikace – budete s týmem intenzivně plánovat, který typ péče bude pro Vás nejlepší. Budeme chtít, abyste to byli Vy, kdo vezme na sebe zodpovědnost za rozhodnutí o dalším terapeutickém plánu (počítejte ale s tím, že když tým bude mít jiné doporučení, řekne Vám ho) a abyste toto vědomí zodpovědnosti za sebe si nesli po celou dobu léčby a pak i v životě.

  

V ideálním případě budete poté pokračovat v některé z našich komunit (oddělení A, B nebo C). Shledáme-li společně, že máte jiné možnosti a potřeby, budete pokračovat na 3D nebo se připravíte na pokračování léčby v některé z ambulancí ve Vašem bydlišti, v doléčovacém centru, stacionáři, terapeutické komunitě atd.

Nemějte tudíž obavy před zahájením léčby u nás – na podobu léčby budete mít vliv. Další informace najdete na stránce Léčba.

Budete-li mít jakékoli dotazy, nebojte se nás zeptat – ideálně e-mailem (viz kontakty).

prim. dr. J. Dvořáček