Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Rozšířené léčebné možnosti

Otevřením nového oddělení 3D (které nahradilo původní detox) si Červený Dvůr rozšířil terapeutické možnosti.

Dosud byl jediným nabízeným programem několikaměsíční (3 – 6 měsíců) strukturovaný odvykací program, který se odehrával v komunitním prostředí a ve kterém všichni pacienti procházeli stejnými fázemi a stejnou programovou skladbou. Považujeme nadále tento typ léčby pro mnohé pacienty za velmi výhodný a obecně působení lidské skupiny ve skupinové a komunitní terapii za velmi efektivní, ale nabízíme nyní i program všem těm pacientům, kteří z různých důvodů mají odlišné možnosti a potřeby. Naše současné programy ukazuje tento obrázek:

Přijdete-li na léčení do Červeného Dvora, půjdete nejprve na oddělení 3D (podrobnější informace a další fotografie najdete na těchto webových stránkách) a zde – kromě základní stabilizace a detoxikace – budete s týmem intenzivně plánovat, který typ péče bude pro Vás nejlepší. Budeme chtít, abyste to byli Vy, kdo vezme na sebe zodpovědnost za rozhodnutí o dalším terapeutickém plánu (počítejte ale s tím, že když tým bude mít jiné doporučení, řekne Vám ho) a abyste toto vědomí zodpovědnosti za sebe si nesli po celou dobu léčby a pak i v životě.

  

V ideálním případě budete poté pokračovat v některé z našich komunit (oddělení A, B nebo C). Shledáme-li společně, že máte jiné možnosti a potřeby, budete pokračovat na 3D nebo se připravíte na pokračování léčby v některé z ambulancí ve Vašem bydlišti, v doléčovacém centru, stacionáři, terapeutické komunitě atd.

Nemějte tudíž obavy před zahájením léčby u nás – na podobu léčby budete mít vliv. Další informace najdete na stránce Léčba.

Budete-li mít jakékoli dotazy, nebojte se nás zeptat – ideálně e-mailem (viz kontakty).

prim. dr. J. Dvořáček

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *