Vzdělávání

5 posts

Vzdělávání pacientů léčebny

Terapeutický program léčebny je dlouhodobě doplňován vzdělávacími programy, které mají zvýšit šanci na uplatnění pacientů na pracovním trhu po léčbě.

vf_3

 

Programy zajišťuje českobudějovická společnost Attavena. Číst dále

3. červenodvorská minikonference

Ve středu 21. září 2011 proběhla třetí červenodvorská minikonference na drogová témata. Na programu byla přednáška prim. MUDr. Dvořáčka – Opioidy, MUDr. Šebeše, CSc. – Hepatitidy u závislých, Mgr. Vlčkové – KBT a možnosti jejího využití v PL ČD a Mgr. Smíška – Psychické důsledky závislostí na nealkoholových drogách.

Akce byla registrována u České lékařské komory, České asociace adiktologů, České asociace sester, Asociace klinických psychologů a Asociace pracovníků v sociálních službách.

Termín další minikonference: 8. 12. 2011. Registrace účastníků z řad odborné veřejnosti na adrese e.svobodova@cervenydvur.cz.

3. minikonference

2. červenodvorská minikonference

Ve středu 25. května 2011 proběhla druhá červenodvorská minikonference na drogová témata. Na programu byla přednáška MUDr. Zimmelové Halucinogeny, Mgr. Kozáka Benzodiazepiny, paní Valvodové Ošetřovatelský proces v PL ČD a MUDr. Kuklové Závislost a úzkostné poruchy.

Akce byla registrována u České lékařské komory, České asociace adiktologů, České asociace sester, Asociace klinických psychologů a Asociace pracovníků v sociálních službách.

Termíny dalších minikonferencí: 21. 9. 2011 a 8. 12. 2011. Registrace účastníků z řad odborné veřejnosti na adrese e.svobodova@cervenydvur.cz

2. minikonference PL Červený Dvůr

1. červenodvorská minikonference

Ve čtvrtek 10. března 2011 proběhla první červenodvorská minikonference na drogová témata. Na programu byla přednáška MUDr. Kuklové Rodina a závislost, Mgr. Smíška Psychické důsledky závislosti na alkoholu, paní Šidlové a Zavadilové Specifika práce sester v PL Červený Dvůr a MUDr. Dvořáčka Mozek a závislost.

Akce byla registrována u České lékařské komory, České asociace adiktologů, České asociace sester, Asociace klinických psychologů a Asociace pracovníků v sociálních službách.

Termíny dalších minikonference 25. 5. 2011, 21. 9. 2011, 8. 12. 2011.

minikonference