Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Vzdělávání pacientů léčebny

Terapeutický program léčebny je dlouhodobě doplňován vzdělávacími programy, které mají zvýšit šanci na uplatnění pacientů na pracovním trhu po léčbě.

vf_3

 

Programy zajišťuje českobudějovická společnost Attavena.

Českobudějovická společnost Attavena doplňuje terapeutický proces v Červeném Dvoře vzděláváním všech klientů, kteří o tuto službu projeví zájem. Attavena organizuje dlouhodobý počítačový kurz, dlouhodobý kurz tzv. Virtuální firmy (oba jsou plánované na 2 měsíce), krátkodobý kurz orientace na trhu práce, jednorázové přednášky s odborníky (témata: řeč těla, osobní finance a dluhová problematika, nezaměstnanost, jak přežít změnu, přednáška s vizážistkou apod.), dále poskytuje bezplatné právní konzultace s odborníkem a bilanční diagnostiku, což je psychologické poradenství vedoucí k další profesní orientaci.

Úspěšní absolventi počítačových kurzů a Virtuálních firem dokládají své znalosti závěrečným testem a odnášejí si rekvalifikační osvědčení dle akreditace MŠMT, úspěšní absolventi kurzů orientace na trhu práce odcházejí z aktivity poučeni o tom, jak si najít vhodnou práci, vyzbrojeni radami pro úspěšné absolvování přijímacího pohovoru a vyladěným životopisem.

Kurzy probíhají pravidelně ve dnech pondělí, čtvrtek, pátek, přednášky a další aktivity pak dle časových možností léčebny. Dlouhodobé kurzy jsou na sebe navázané – jakmile jeden skončí, následuje další.  Zájemci o jakoukoli ze zmíněných aktivit se mohou hlásit v kanceláři sociálních pracovnic.

Attavena tímto souborem aktivit navazuje na dřívější úspěšné projekty realizované v léčebně v předchozích 5 letech, které ukazují, že vzdělávání klientů a jejich profesní příprava může výrazně ulehčit náročný odchod z léčebny zpátky do života bez závislostí. Ucelený balík aktivit poskytuje vzdělávání, právní pomoc a profesní orientaci, ale hlavně pomáhá klientům zvýšit své často poničené sebevědomí.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *