Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Dodávání léčivých přípravků do PL Červený Dvůr v r. 2013

Dne 12. prosince 2012 odeslala PL Červený Dvůr výzvu 5 firmám k podání cenových nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka léčivých přípravků do PL Červený Dvůr“. Bližší informace viz poptávka lékárny 2013.

Výběr dodavatele

Dne 20. prosince 2012 proběhlo otevírání obálek s nabídkami a následně jejich hodnocení. Hodnotící komise doporučila jako nejvýhodnější nabídku lékárny Nemocnice Český Krumlov, a.s. (blíže Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, Protokol o otevírání obálek a Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky.

MUDr. Jiří Dvořáček