Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Dodávka elektřiny pro PL Červený Dvůr v r. 2013

PL Červený Dvůr se nemohla z technických důvodů zúčastnit centralizovaného nákupu elektrické energie pro rok 2013, proto oslovila stávajícího dodavatele k podání nabídky na dodávku elektřiny v roce 2013.

Výzva

Dr. Jiří Dvořáček

Aktualizace:

Dne 10. prosince 2012 byla uzavřena smlouva s E.ON Energie a.s. o dodávce elektřiny do PL Červený Dvůr na rok 2013. Smlouva je přiložena.

Dr. Jiří Dvořáček