Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Dodávka masných a mléčných výrobků

Informujeme tímto, že PL Červený Dvůr odeslala výzvy k podání nabídek na uzavření rámcových smluv na Dodávku masa a masných výrobků a na Dodávku mléka a mléčných výrobků na období VI/2012 až V/2013. Jedná se o veřejné zakázky malého rozsahu. Případní další zájemci o podání nabídek mají možnost si vyžádat informace u správce léčebny. Termín pro podání nabídek je 8. června 2012 v 10.00 hod.

Dr. Jiří Dvořáček