Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Komplexní řešení komunikací, parkovišť a zabezpečení areálu Psychiatrické léčebny Červený Dvůr

PL Červený Dvůr dne 25. května 2012 zveřejnila ve Věstníku veřejných zakázek Oznámení o zakázce na výše zmíněnou akci. Využili jsme možnost poskytnout zadávací dokumentaci vzdáleným přístupem, kompletní soubor zadávací dokumentace je k nalezení na našem Profilu zadavatele https://uverejnovani.cz/profiles/details/psychiatricka-lecebna-cerveny-dvur/.
Dr. Jiří Dvořáček

Výběr zhotovitele stavby
Dne 25. června 2012 v 8.00 byla ukončena lhůta pro podání nabídek, téhož dne od 10.30 hod proběhlo otevírání obálek s nabídkami a následně jejich hodnocení. Hodnotící komise doporučila jako nejvýhodnější nabídku sdružení firem SWIETELSKI stavební s.r.o., Kájov 168, IČO 48035599 a IRO stavební s.r.o., Č. Krumlov, IČO 26072912. Smlouva s vítězným sdružením byla podepsána dne 16. 7. 2012. Kompletní informace o zakázce lze získat na výše uvedeném Profilu zadavatele.
Dr. Jiří Dvořáček