Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Úprava technologie ČOV a kanalizace Psychiatrické léčebny Červený Dvůr

Dne 13. dubna 2012 odeslala PL Červený Dvůr výzvu 7 firmám k podání cenových nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Úprava technologie ČOV a kanalizace Psychiatrické léčebny Červený Dvůr“. Bližší informace viz Zadávací dokumentace, Čestné prohlášení 1, Čestné prohlášení 2, soubor projektové dokumentace a výkazů výměrNávrh smlouvy o dílo.

Výběr zhotovitele stavby

Dne 3. května 2012 v 8.00 byla ukončena lhůta pro podání nabídek, téhož dne od 10.00 hod proběhlo otevírání obálek s nabídkami a následně jejich hodnocení. Hodnotící komise doporučila jako nejvýhodnější nabídku firmy ENVI-PUR, s.r.o., Na Vlčnovce 13/4, Praha 6, provozovna Soběslav, IČO 25166077 (viz blíže Zpráva o posouzení a hodnocení nabídekProtokol o otevírání obálek).

Smlouva s dodavatelemdodatek ke smlouvě.

MUDr. Jiří Dvořáček