Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

1. etapa rekonstrukce pavilonu D (stávající střecha)

Dne 18. září 2013 odeslala PL Červený Dvůr výzvu 6 firmám k podání cenových nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „1. etapa rekonstrukce pavilonu D (stávající střecha)“. Bližší informace viz Zadávací dokumentace (ZIP).

MUDr. Jiří Dvořáček