Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Dodávání léčivých přípravků do PL Červený Dvůr

Dne 9. září 2011 odeslala PL Červený Dvůr výzvu 4 firmám k podání cenových nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka léčivých přípravků do PL Červený Dvůr“. Bližší informace viz Výzva zájemcům k podání cenové nabídky.

Výběr dodavatele

Dne 22. září 2011 proběhlo otevírání obálek s nabídkami a následně jejich hodnocení. Hodnotící komise doporučila jako nejvýhodnější nabídku lékárny Nemocnice Český Krumlov, a.s. (blíže Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek – odkaz 1, odkaz 2 – a Protokol o otevírání obálek – odkaz 1, odkaz 2). Smlouva s touto firmou byla uzavřena dne 1. října 2011.

MUDr. Jiří Dvořáček