Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Dodávka čisticích prostředků do Psychiatrické léčebny Červený Dvůr

Dne 10. května 2011 odeslala PL Červený Dvůr výzvu 9 firmám k podání cenových nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka čisticích prostředků do Psychiatrické léčebny Červený Dvůr“. Bližší informace viz Výzva k podání nabídky, Dezinfekční řád PL ČD.

MUDr. J. Dvořáček

Výběr dodavatele

Dne 30. května 2011 ve 12.00 byla ukončena lhůta pro podání nabídek, dne 8. 6. 2011 od 9,30 hod proběhlo otevírání obálek s nabídkami a následně jejich hodnocení. Hodnotící komise doporučila jako nejvýhodnější nabídku firmy Devětsil JST s.r.o., Francouzská 2079/2, 326 00 Plzeň, IČO 25216791 (viz blíže Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, Protokol o otevírání obálekporovnání cenové nabídky). Firma byla vyzvána k uzavření smlouvy se zadavatelem.

MUDr. Jiří Dvořáček