Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Dodávka zemního plynu a elektrické energie

PL Červený Dvůr vypisuje zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodavatele zemního plynu a elektrické energie pro rok 2012. Výběr dodavatele proběhne formou otevřeného řízení s elektronickou aukcí, zakázku lze rozdělit na dodávku plynu a dodávku elektrické energie. Bližší údaje včetně zadávací dokumentace jsou uvedeny na elektronickém tržišti Softender.

J. Dvořáček

Výběr dodavatele

Dne 25. listopadu 2011 byl v elektronické aukci vybrán dodavatel plynu a elektrické energie pro rok 2012 . Nejvýhodnější cenu v obou částech nabídla společnost E.ON ENERGIE a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice, IČO 26078201 (viz blíže Protokol o vyhodnocení, Protokol o otevírání obálekZpráva o předběžném hodnocení). Smlouva s dodavatelem byla uzavřena 5. prosince 2011.

Jiří Dvořáček