Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Pořízení hardwarových prvků pro elektronickou zdravotnickou dokumentaci PL Červený Dvůr

Dne 30. listopadu 2011 odeslala PL Červený Dvůr výzvu 5 firmám k podání cenových nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení hardwarových prvků pro elektronickou zdravotnickou dokumentaci PL Červený Dvůr“. Bližší informace viz Výzva zájemcům k podání cenové nabídky.

J. Dvořáček

Výběr dodavatele

Dne 12. prosince 2011 proběhlo posouzení nabídek a výběr dodavatele. V zadávací dokumentaci bylo připuštěno rozdělení dodávky na 3 části, každá část byla posouzena samostatně a byl vybrán dodavatel s nejnižší cennou u každé části – v část 1 a 2 podala nejnižší nabídku Telecom 21 CB s.r.o., v části 3 pak Stapro s.r.o. Bližší informace viz Protokol o otevírání obálek (odkaz 1, odkaz 2) a Zpráva o hodnocení nabídek (odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3).

Dr. Jiří Dvořáček