Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Úklidové práce v areálu Psychiatrické léčebny Červený Dvůr

Dne 10. května 2011 odeslala PL Červený Dvůr výzvu 6 firmám k podání cenových nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Úklidové práce v areálu Psychiatrické léčebny Červený Dvůr“. Bližší informace viz Výzva k podání nabídky, Přehled uklízených prostor, Dezinfekční řád PL ČD.

MUDr. J. Dvořáček

Výběr zhotovitele

Dne 30. května 2011 ve 12.00 byla ukončena lhůta pro podání nabídek, dne 8. 6. 2011 od 8,30 hod proběhlo otevírání obálek s nabídkami a následně jejich hodnocení. Hodnotící komise doporučila jako nejvýhodnější nabídku firmy SU-servis s.r.o., Hraniční 6, České Budějovice, IČO 14502283 (viz blíže Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a Protokol o otevírání obálek). Firma byla vyzvána k uzavření smlouvy se zadavatelem.

MUDr. Jiří Dvořáček