Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Včelaření na Červeném Dvoře

Tip na hobby po léčbě

Letoškem to bude již pátý rok, co v parku Psychiatrické léčebny Červený Dvůr včelaříme. První roky byly složité, protože jde sice o bohulibou činnost, ale včelaření je náročné na čas i práci…a na zkušenosti. Také z těchto důvodů je včelaření v léčebně pod patronátem pracovní terapie. Po náročnějších začátcích jsme se vydali spíše alternativním způsobem včelaření, kdy včelám většinu medu necháváme.

Jde nám především o opylování rostlin, keřů a stromů v našem zámeckém parku, který včelám nabízí bohatou pastvu především díky dobře zachované biodiverzitě této lokality, jež je součástí CHKO Blanský les. Pacienti, kteří mají o včelařství zájem, pomáhají ať již v dílně, kde se připravují rámečky k plástvím či i celé úly, nebo přímo u včel – ti odvážnější samozřejmě a ti, kteří již se včelami mají zkušenost.

Vezmeme-li v úvahu, co může včelaření pacientům přinést, je toho překvapivě mnoho. Dá se mluvit o dvojím efektu. Ten první lze zaznamenat ještě během léčby – včelaření lze vnímat jako směs jisté formy zážitkové terapie, pracovní činnosti a hobby s určitou dávkou adrenalinu. Pro pacienty může být atraktivní, že jde o nový zážitek, kontakt s přírodou, nový (nebo nově nalezený) zájem a náplň volného času, smysluplná práce (včely pro nás všechny jsou mimořádně důležité!) a jistý pocit výjimečnosti (ano, včelařství výjimečné je!)

Druhý efekt může nastat v případě, že pacienta zkušenost se včelami u nás oslovila a chce pokračovat ve včelaření i po léčbě. Včelaření může být užitečné pro změnu životního stylu a také jeho udržení. Může být zároveň koníčkem, který určitě zabere dost času, naučí trpělivosti a navíc je to činnost zajímavá a poučná.

Nikoli každý může být ale včelařem. Především člověk nesmí být alergický na včelí jed. Také by ale měl umět být v klidu, aby včely zbytečně nerozrušoval, protože včely jsou velmi citlivé na chování včelaře. Jednoduše řečeno je třeba mít jistou dávku trpělivosti – mimochodem, včely umí neklidného včelaře trpělivosti razantním způsobem rychle naučit…

Je tu ještě jiný aspekt – včelaření je činnost tradiční, pradávná, k naší venkovské krajině patřící, a kdo chce, může tuto kontinuitu a propojení s krajinou a dřívějšími časy vnímat.

Potom je již na každém, jestli jej včelaření osloví. Letošní polovina února již vypadá skoro jarně, tak až přijde to pravé jarní počasí s teplotami nad 10 stupňů, budeme se těšit, až první včely vylétnou do zámeckého parku.

Alexandr Debnar

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *