Setkání s Nayanou Gangooly

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích pořádá dne 24. května 2009 ve 14.30 h setkání s paní Nayanou Gangooly (Indie) na téma tradiční indické textilie a život indických tvůrkyň.
Akce je otevřena veřejnosti.

Výsledek projektu Kvalita očima pacientů

Koncem roku 2008 provedlo Ministerstvo zdravotnictví nezávislé měření kvality zdravotnických služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů (projekt Kvalita očima pacientů) v přímo řízených psychiatrických léčebnách. Můžeme s potěšením oznámit, že naše léčebna byla v tomto projektu vyhodnocena jako jedna ze tří psychiatrických léčeben, u nichž poskytovaná péče má nadstandardní kvalitu. V celorepublikovém srovnání oddělení pro závislé obsadila naše oddělení pak první dvě místa v republice.

26. sjezd úspěšných pacientů léčebny

V pátek 5. září 2008 úspěšně proběhl po dvouleté přestávce 26. sjezd bývalých pacientů léčebny. Letošní setkání mělo rekordní účast – sešlo se zde necelých 700 lidí. Chceme tímto poděkovat všem účastníkům sjezdu za spoluvytvoření příjemné, přátelské a doufáme že pro všechny inspirující atmosféry.

Předem vám všem děkujeme za ohlasy na naše společné setkání.

Prim. dr. Jiří Dvořáček

Otevření nově zrekonstruovaného pavilonu B

Dne 27. června 2008 byl zahájen provoz v nově zrekonstruovaném pavilonu B. Původní hospodářské křídlo zámku („teletník“) bylo kompletně zrekonstruováno na ženské oddělení. Akce byla financována ze státního rozpočtu (z programu Ministerstva zdravotnictví ČR) a z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru.
Hospodářské křídlo zámku (dnes pavilon B) bylo postaveno v 80. letech 18. století, významně přestavováno bylo ve druhé půli 19. století, v posledních přibližně sedmdesáti letech objekt postupně chátral, od 70. let 20. století byl bez využití. Před úplným zničením byl pavilon B zachráněn rekonstrukcí střechy v letech 1998 až 2002.
Vytvoření ženského oddělení (s místnostmi pro terapeutické programy) by mělo zkrátit čekací doby na zahájení odvykacího programu žen a zvýšit komfort a bezpečí pacientek.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Projekt Obnova areálu Psychiatrické léčebny Červený Dvůr pro pacienty a veřejnost získal ocenění Ministerstva financí České republiky a Velvyslanectví Norského království v Praze.