Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Po roční pauze Železný adiktolog – letos v Červeném Dvoře

V letošním roce dne 28. července 2018 bude zámecký areál PL Červený Dvůr dějištěm triatlonového závodu Železný adiktolog. Za založením této unikátní akce stojí ředitel organizace PREVENT 99 z. ú. Michal Němec a jeho tým. Prvních pět ročníků organizovali lidé z Preventu sami, letošní ročník bude výsledkem spolupráce několika adiktologických organizací.

Původním cílem akce bylo rozšíření povědomí o protidrogových službách a závislostech. Celkově se uskutečnilo 5 ročníků Železného adiktologa a v loňském roce se akce neuskutečnila. Důvodů bylo několik, především náročnost zorganizování závodu v krajském městě jak personálně, tak finančně, dále potom částečně nenaplnění hlavního cíle – tedy přilákání veřejnosti, aby se více zajímala o problematiku závislostí. Ukázalo se, že na tuto akci přijdou závodníci a jejich rodiny či přátelé, kteří mají většinou s adiktologií zkušenosti. Ze strany veřejnosti se tedy záměr zcela naplnit nepodařilo.

Z výše uvedených důvodů vznikla skupina, která je složena ze zástupců různých organizací a služeb, které se věnují adiktologické problematice. Konkrétně jde o zakládající Prevent99, Sananim, Advaita, Magdaléna a PL Červený Dvůr, která štafetu závodu letos přebírá. Bylo dohodnuto, že se ze Železného adiktologa stane putovní akce, kterou bude vždy hostit jedna z těchto organizací, přičemž ty ostatní přispějí vždy s konkrétně dohodnutou pomocí. Letošní, tedy 6. ročník Železného adiktologa  bude zajišťovat Psychiatrická léčebna Červený Dvůr a to v atraktivním areálu zámeckého parku a jeho blízkém okolí. Léčebna se každým rokem podílela i dříve na organizaci závodu v Českých Budějovicích. Především se jednalo o pomoc na stanovištích s občerstvením a dále při orientaci závodníků na cyklistické a běžecké trati. Pokud jde o závodníky z řad pacientů (včetně těch bývalých) i zaměstnanců PL Červený Dvůr, v každém ročníku jsme sbírali medaile.

Podrobnější informace včetně možnosti přihlášení k závodu jsou přímo na stránkách Železného adiktologa, tedy http://www.zelezny-adiktolog.cz/. Stránky se v současné době aktualizují – především s ohledem na místo konání akce, tedy Červený Dvůr.

Alexandr Debnar

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jedno zamyšlení nad “Po roční pauze Železný adiktolog – letos v Červeném Dvoře”