Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Dodávka masných a mléčných výrobků

Informujeme tímto, že PL Červený Dvůr odeslala výzvy k podání nabídek na uzavření rámcových smluv na Dodávku masa a masných výrobků a na Dodávku mléka a mléčných výrobků na období VII/2013 až VI/2014. Jedná se o veřejné zakázky malého rozsahu. Případní další zájemci o podání nabídek mají možnost si vyžádat informace u správce léčebny. Termín pro podání nabídek je 15. července 2013 v 10.00 hod.

Dr. Jiří Dvořáček

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *