Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Rekonstrukce II. NP pavilonu A – severního křídla

Dne 10. května 2011 odeslala PL Červený Dvůr výzvu 5 firmám k podání cenových nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce II. NP pavilonu A – severního křídla“. Bližší informace viz Zadávací dokumentace, Výkazy výměr: 1, 2, 3, 4, 5, 6Návrh smlouvy o dílo.

MUDr. Jiří Dvořáček

Výběr zhotovitele stavby

Dne 31. května 2011 v 8.00 byla ukončena lhůta pro podání nabídek, téhož dne od 10.00 hod proběhlo otevírání obálek s nabídkami a následně jejich hodnocení. Hodnotící komise doporučila jako nejvýhodnější nabídku firmy SURA s.r.o., Ktiš 6, 384 03 Ktiš, IČO 48201901 (viz blíže Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a Protokol o otevírání obálek). Smlouva s touto firmou byla uzavřena dne 6. června 2011.

MUDr. Jiří Dvořáček