Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Vozataj odjíždí z Červeného Dvora

V období od 1. srpna 2011 do 31. července 2013 měli možnost klienti psychiatrické léčebny Červený Dvůr zúčastnit se aktivit projektu „Vozataj“ financovaného z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Vozataj“ přinesl do léčebny vzdělávání, poradenství při orientaci na pracovním trhu a přímou pomoc na cestě z léčebny do zaměstnání. Spektrum aktivit bylo poměrně různorodé a klienti tak měli možnost zvolit si účast v těch aktivitách, které pro ně byly nejzajímavější a mohly jim tak být největším přínosem pro další uplatnění na trhu práce. Vybírat si mohli z rekvalifikačních počítačových kurzů zaměřených na gramotnost v základním ovládání osobního počítače, kurzů Orientace na trhu práce, kde se naučili sestavovat životopis, psát motivační dopis a další užitečné činnosti uplatnitelné na trhu práce, vyzkoušet si klíčové kompetence zaměstnance v kurzu Virtuální firma nebo se setkat se specialistkami na individuální diagnostiku a osobnostní rozvoj v aktivitě nazvané Bilanční diagnostika. Pro ty odhodlanější zde byla možnost získání dílčí kvalifikace v oboru Výpomoc při přípravě pokrmů nebo dokonce zprostředkování podporovaného pracovního místa. Na nich podpora probíhala formou poskytování mzdových příspěvků na mzdu klientů po ukončení léčby.

V průběhu projektu bylo realizováno 18 cyklů počítačových kurzů, 17 kurzů virtuálních firem, 21 kurzů Orientace na trhu práce, 8 cyklů bilančních diagnostik a 6 cyklů dílčích kvalifikací. Po různě dlouhou dobu bylo na podporovaných pracovních místech umístěno 16 klientů. Jak to tak v životě bývá, některým se v novém zaměstnání dařilo hůře, některým lépe. Celkem se do projektových aktivit v průběhu dvou let zapojilo 452 klientů.

Vozataj

Projekt Vozataj realizovala českobudějovická nezisková společnost Attavena, o.p.s., která by za umožnění hladkého průběhu projektu chtěla poslat velký dík zaměstnancům léčebny, kteří jí vycházeli vstříc, přestože skloubení terapeutického programu a aktivit projektu nebylo vždy úplně snadné.

Veronika Attlová

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *